Σε περίπτωση αγορών που κάνετε από απόσταση (μέσω του Internet ή τηλεφωνικές παραγγελίες), μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβάλλουμε το τίμημα εφόσον ακολουθήσετε τις παρακάτω προϋπόθεσεις.

i) το αίτημα σας χρειάζεται να μας το κοινοποιήσετε μόνο γραπτώς μέσω e-mail (στην διεύθυνση info@karousoscleaner.gr ) εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς.

ii) Η επιστροφή μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν της έγκρισης από την εταιρία μας.

iii)Εφόσον εγκριθεί , η πίστωση των χρημάτων θα γίνεται αφού ελεγχθεί το επιστρεφόμενο προϊόν και διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο ότι είναι σε κατάσταση που μπορεί να γίνει δεκτή η επιστροφή στην εταιρία μας (καλή συσκευασία και άριστη κατάσταση του περιεχομένου). Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν στην αρχική του άριστη κατάσταση (as new) στην οποία σας παραδόθηκε.

iv) Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την ''KAROUSOSEXOPLISMOI.GR'' και επιβαρύνουν τον πελάτη. Αναλαμβάνετε την ευθύνη και το κόστος της επιστροφής των προϊόντων στην εξής διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Καλαμάτα 24100

Δεν ευθυνόμαστε και δεν θα αποζημιώσουμε καταναλωτή ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από υπαιτιότητα του καταναλωτή ή σε περίπτωση υπαιτιότητας της μεταφορικής εταιρίας που γίνεται η αποστολή των προϊόντων. Ευθύνεστε για κάθε απομείωση της αξίας των προϊόντων ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους που αλλοιώνει την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους.

Το ποσό προς επιστροφή αφορά την αξία των προϊόντων, χωρίς τα μεταφορικά έξοδα που επιβαρυνθήκατε.

Επιστροφές σε δώρα τα οποία έχουν δοθεί διαφημιστικά ή σε προσφορά με κάποιο άλλο προϊόν δεν γίνονται δεκτές.

Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.